เตี้ยมกันขนาดนี้เลย

โฆษณาหลายอย่างสมัยนี้ในบางประเทศได้มีการลงทุนทำขนาดสเกลใหญ่ขึ้นมามาก แม้จะดูใช้งบประมาณเยอะแต่เมื่อเทียบกับการลงสื่อทีวีแล้ว ค่าใช้จ่ายดูจะไม่แตกต่างด้วยซ้ำ แถมยังดีกว่าที่เกิดการบอกต่อไวมาก เผลอๆ ได้ออกทีวีฟรีด้วย โฆษณา 2 อันข้างล่างนี้จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ

The Live Tile Experiment (โฆษณา Windows 8)

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=mof-Dq3hvWs” width=”853″ height=”480″]

The Drama Button (โฆษณาช่องทีวี)

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=cXvU_cIjkrg” width=”853″ height=”480″]

ส่วนอันสุดท้ายนี้ ไม่ใช่โฆษณาแต่เป็นการเตี้ยมแบบฮาๆ

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=x8G6xjlJRzA” width=”853″ height=”480″]