The Day The Earth Stopped Masturbating

เมื่อการช่วยเหลือตัวเองคือสิ่งผิดกฎหมาย ทุกคนจึงต้องเลือกระหว่าง..  “ชัก” หรือ “ตาย”

หนังจินตนาการ(บรรเจิด)เมื่อโลกเข้าสู่หายนะ การช่วยเหลือตัวเอง 1 ครั้งจะทำให้ผู้ชายคนอื่นบนโลก 1 คนต้องตาย โลกจึงตกอยู่ภายใต้กฎที่ว่า ถ้าช่วยตัวเองเท่ากับตาย หนังฟอร์มยักษ์ที่ยังไม่มีกำหนดฉาย (ถ้ามีกระทรวงวัฒนธรรมคงห้ามฉายแน่ๆ)

/ee