คุณเป็นเว็บดีไซเนอร์หรือเปล่า?

บทความนี้ขอให้เครดิตกับบทความ So, You’re a Web Designer, Right?  /XD

การทำเว็บสมัยก่อน

ในสมัยก่อนการทำเว็บ flow งานมันจะเป็นแบบนี้

  1. ออกแบบหน้าเว็บด้วย Photoshop หรือ Illustrator (ด้วยเว็บดีไซเนอร์)
  2. ตัดภาพออกมาจัดเป็น HTML และ CSS (ด้วยคนตัด css)
  3. นำมา Implement กับตัวเว็บ (ด้วยเว็บโปรแกรมเมอร์)

แต่พอทำนานๆ เข้า เว็บโปรแกรมเมอร์มักจะพบว่ามันเกิดงานที่การมีซ้อนทับกับงานข้อ 1 และ 2 คืออาจต้องมาแก้ css เพิ่ม เพราะต้องเปลี่ยนความสามารถ ในกรณีเลวร้ายสุดคือรับภาพปุุ่ม 1 ปุ่มมาเพิ่มที่หลังงานที่หลัง

อ่านเพิ่มเติม